............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

FREDERICK UNIVERSITY

Universities
14 company branches
Gianni Freiderikou, 7
Pallouriotissa - Panagias, Lefkosia
Closed
Research centre
Christou Kythreoti, 29
Kaimakli, Lefkosia
Studies and Student Welfare Service
Dimokritou, 25
Kaimakli, Lefkosia
Closed
Art & Design Department
Dimokritou, 25
Kaimakli, Lefkosia
Closed
Mobile devices laboratory
Dimokritou, 25
Kaimakli, Lefkosia
Closed
Languages centre
Dimokritou, 25
Kaimakli, Lefkosia
Closed
Library
Filokyprou, 7
Kaimakli, Lefkosia
Closed
Sports office
Megalou Alexandrou, 22b
Pallouriotissa - Panagias, Lefkosia
Closed
Department of Mechanical Engineering
Megalou Alexandrou, 18a
Pallouriotissa - Panagias, Lefkosia
Closed
Architecture Department
Dimitriou Chamatsou, 13a
Pallouriotissa - Panagias, Lefkosia
Closed
Department of Social Work
Dimokritou, 35
Kaimakli, Lefkosia
Closed
Nature conservation unit
Dimokritou, 35
Kaimakli, Lefkosia
Closed