FREDERICK UNIVERSITY

Universities
14 company branches
Gianni Freiderikou, 7
Pallouriotissa - Panagias, Lefkosia
Closed until 08:30
Research centre
Christou Kythreoti, 29
Kaimakli, Lefkosia
Studies and Student Welfare Service
Dimokritou, 25
Kaimakli, Lefkosia
Closed until 08:30
Art & Design Department
Dimokritou, 25
Kaimakli, Lefkosia
Closed until 08:30
Mobile devices laboratory
Dimokritou, 25
Kaimakli, Lefkosia
Closed until 08:30
Languages centre
Dimokritou, 25
Kaimakli, Lefkosia
Closed until 08:30
Library
Filokyprou, 7
Kaimakli, Lefkosia
Closed until 08:00
Sports office
Megalou Alexandrou, 22b
Pallouriotissa - Panagias, Lefkosia
Closed until 08:30
Department of Mechanical Engineering
Megalou Alexandrou, 18a
Pallouriotissa - Panagias, Lefkosia
Closed until 08:30
Architecture Department
Dimitriou Chamatsou, 13a
Pallouriotissa - Panagias, Lefkosia
Closed until 08:00
Department of Social Work
Dimokritou, 35
Kaimakli, Lefkosia
Closed until 08:30
Nature conservation unit
Dimokritou, 35
Kaimakli, Lefkosia
Closed until 08:30