ΜΙΣΙΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ

car spare parts shop
2 company branches
Solonos Michailidi, 36
Taht-El-Kate, Lefkosia
Closed
Leoforos Mesogis, 112
Mesogi, Pafos
Closed