............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Athinokleous, 7

Kato Polemidia Municipality, Lemesos4153
Residential building4 floors
Transport
Evgeniou Voulgareos (Stasi 1)1 min100 m