............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Bus 214

Stathmos Makariou Stadiou → Panepistimio Kyprou (Stop 4)
To Panepistimio Kyprou (Stop 4) st.
To Stathmos Makariou Stadiou st.