............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Bus 123

Plateia Dionysiou Solomou → Isokratous (Stop 1)
To Plateia Dionysiou Solomou st.
To Isokratous (Stop 1) st.