............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Bus 200

Korytsas - Makareio Nosokomeio → Bus station Arediou
To Korytsas - Makareio Nosokomeio st.
Archbishop Makariou C 1
Anageia village (Lefkosia dist., Cyprus)
Archbishop Makariou C 2
Anageia village (Lefkosia dist., Cyprus)
Archbishop Makariou C 3
Anageia village (Lefkosia dist., Cyprus)
Archbishop Makariou C 4
Pano Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
Archbishop Makariou C avenue 22
Pano Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
Archbishop Makariou C avenue 21
Pano Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
Archbishop Makariou C avenue 20
Pano Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou C' (Stop 1)
Kato Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou C' (Stop 2)
Kato Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou C' (Stop 3)
Kato Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou C' (Stop 4)
Kato Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou C' (Stop 5)
Kato Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
To Bus station Arediou st.
Leoforos Archiepiskopou Makariou C' (Stop 5)
Kato Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou C' (Stop 4)
Kato Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou C' (Stop 3)
Kato Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou C' (Stop 2)
Kato Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou C' (Stop 1)
Kato Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
Archbishop Makariou C avenue 20
Pano Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
Archbishop Makariou C avenue 21
Pano Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
Archbishop Makariou C avenue 22
Pano Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
Archbishop Makariou C 4
Pano Deftera village (Lefkosia dist., Cyprus)
Archbishop Makariou C 3
Anageia village (Lefkosia dist., Cyprus)
Archbishop Makariou C 2
Anageia village (Lefkosia dist., Cyprus)
Archbishop Makariou C 1
Anageia village (Lefkosia dist., Cyprus)