............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Bus 649

Polis Chrysochous Bus Station → Pafos International Airport
To Pafos International Airport st.
Acheleia village (Pafos dist., Cyprus)
Polis Chrysochous Bus Station
Polis Chrysochous city (Pafos dist., Cyprus)
Polis Chrysochous (Stasi 2)
Polis Chrysochous city (Pafos dist., Cyprus)
Polis Chrysochous (Stasi 1)
Polis Chrysochous city (Pafos dist., Cyprus)
Skoulli (Stasi 1)
Choli village (Pafos dist., Cyprus)
Giolou (Stasi 1)
Giolou village (Pafos dist., Cyprus)
Giolou (Stasi 2)
Giolou village (Pafos dist., Cyprus)
Stroumpi (Stasi 4)
Stroumpi village (Pafos dist., Cyprus)
Stroumpi (Stasi 5)
Stroumpi village (Pafos dist., Cyprus)
Stroumpi (Stasi 6)
Stroumpi village (Pafos dist., Cyprus)
Stroumpi (Stasi 7)
Stroumpi village (Pafos dist., Cyprus)
Stroumpi (Stasi 8)
Stroumpi village (Pafos dist., Cyprus)
Tsada (Stasi 1)
Tsada village (Pafos dist., Cyprus)
Mesogis (Stop 1)
Mesogi village (Pafos dist., Cyprus)
Mesogis (Stasi 2)
Mesogi village (Pafos dist., Cyprus)
Mesogis (Stasi 3)
Mesogi village (Pafos dist., Cyprus)
Mesogis (Stasi 4)
Mesogi village (Pafos dist., Cyprus)
Mesogis (Stasi 5)
Mesogi village (Pafos dist., Cyprus)
Mesogis (Stasi 6)
Mesogi village (Pafos dist., Cyprus)
Mesogis (Stasi 7)
Mesogi village (Pafos dist., Cyprus)
Mesogis (Stasi 8)
Mesogi village (Pafos dist., Cyprus)
Tasou Papadopoulou (Stasi 1)
Pafos city (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Dimokratias (Stasi 4)
Pafos city (Pafos dist., Cyprus)
McDonalds
Pafos city (Pafos dist., Cyprus)
Debenhams/Pafiako Stadio
Pafos city (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 1)
Pafos city (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 2)
Geroskipou village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 3)
Geroskipou village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 4)
Geroskipou village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 5)
Geroskipou village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 6)
Geroskipou village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 7)
Acheleia village (Pafos dist., Cyprus)
Acheleia (Stasi 1)
Acheleia village (Pafos dist., Cyprus)
Acheleia (Stasi 2)
Acheleia village (Pafos dist., Cyprus)
Acheleia (Stasi 3)
Acheleia village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 1)
Timi village (Pafos dist., Cyprus)
Aerodromio (Stasi 1)
Timi village (Pafos dist., Cyprus)
Aerodromio (Stasi 2)
Timi village (Pafos dist., Cyprus)
Aerodromio (Stasi 3)
Timi village (Pafos dist., Cyprus)
Aerodromio (Stasi 4)
Timi village (Pafos dist., Cyprus)
Pafos International Airport
Acheleia village (Pafos dist., Cyprus)
To Polis Chrysochous Bus Station st.
Polis Chrysochous city (Pafos dist., Cyprus)
Pafos International Airport
Acheleia village (Pafos dist., Cyprus)
Aerodromio (Stasi 5)
Timi village (Pafos dist., Cyprus)
Aerodromio (Stasi 7)
Timi village (Pafos dist., Cyprus)
Aerodromio (Stasi 8)
Timi village (Pafos dist., Cyprus)
Aerodromio (Stasi 9)
Timi village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 2)
Timi village (Pafos dist., Cyprus)
Acheleia (Stasi 4)
Acheleia village (Pafos dist., Cyprus)
Acheleia (Stasi 5)
Acheleia village (Pafos dist., Cyprus)
Acheleia (Stasi 6)
Acheleia village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 8)
Acheleia village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 9)
Geroskipou village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 10)
Geroskipou village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 11)
Geroskipou village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 12)
Geroskipou village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 13)
Geroskipou village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 14)
Geroskipou village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 15)
Geroskipou village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 16)
Geroskipou village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 17)
Geroskipou village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 18)
Geroskipou village (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Archiepiskopou Makariou III (Stasi 19)
Pafos city (Pafos dist., Cyprus)
Debenhams/Pafiako Stadio
Pafos city (Pafos dist., Cyprus)
McDonalds
Pafos city (Pafos dist., Cyprus)
Leoforos Dimokratias (Stasi 3)
Pafos city (Pafos dist., Cyprus)
Mesogis (Stasi 9)
Mesogi village (Pafos dist., Cyprus)
Mesogis (Stasi 10)
Mesogi village (Pafos dist., Cyprus)
Mesogis (Stasi 11)
Mesogi village (Pafos dist., Cyprus)
Mesogis (Stasi 12)
Mesogi village (Pafos dist., Cyprus)
Mesogis (Stasi 13)
Mesogi village (Pafos dist., Cyprus)
Mesogis (Stasi 14)
Mesogi village (Pafos dist., Cyprus)
Tsada (Stasi 1)
Tsada village (Pafos dist., Cyprus)
Stroumpi (Stasi 1)
Stroumpi village (Pafos dist., Cyprus)
Stroumpi (Stasi 2)
Stroumpi village (Pafos dist., Cyprus)
Stroumpi (Stasi 3)
Stroumpi village (Pafos dist., Cyprus)
Giolou (Stasi 4)
Giolou village (Pafos dist., Cyprus)
Giolou (Stasi 5)
Giolou village (Pafos dist., Cyprus)
Skoulli (Stasi 2)
Skoulli village (Pafos dist., Cyprus)
Skoulli (Stasi 3)
Goudi village (Pafos dist., Cyprus)
Goudi (Stasi 1)
Goudi village (Pafos dist., Cyprus)
Polis Chrysochous (Stasi 1)
Polis Chrysochous city (Pafos dist., Cyprus)
Polis Chrysochous Bus Station
Polis Chrysochous city (Pafos dist., Cyprus)