............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Omonoias (Stasi 2)

Public transport stopLemesos Municipality, Lemesos
Bus1
Taki Christodoulou → My Mall