............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Titanon (Stasi 2)

Public transport stopLemesos Municipality, Lemesos
Bus1
Tmima Odikon Metaforon → Leontiou Stathmos E.M.E.L