............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Omirou (Stasi 1)

Public transport stopLemesos Municipality, Lemesos
Bus1
Gonia Michali Zavou kai Rodou → Leontiou Stathmos E.M.E.L