............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Spyrou Kyprianou (Stasi 9)

Public transport stopLemesos Municipality, Lemesos
Bus1
Taki Christodoulou → My Mall