............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Prodromou (Stop 4)

Public transport stopStrovolos, Lefkosia
Bus1
Plateia Dionysiou Solomou → Ouranou (Stop 1)