............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Salaminas (Stasi 4)

Public transport stopTimi, Pafos
Bus1
Pervola/Karavela → Gypsou