............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Alexandrou Papagou (Stasi 1)

Public transport stopPafos
Bus1
Pervola/Karavela → Pervola/Karavela