............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Ektoros 

Public transport stopOld town center, Lefkosia
Bus1
Palaio GSP → Palaio GSP