............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Archiepiskopou Makariou Chloraka(9)

Public transport stopEmba, Pafos
Bus1
Pervola/Karavela → Agios Neofitos