Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

law firm
Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ LLC
Georgiou Gennadiou, 10a4 floor, office 401
Lemesos Municipality, Lemesos, 3041
Today from 08:00 to 18:00, lunch break from 13:00 to 15:00
Open
+357 25373...
Similar companies
Symeon Pogosian, law firm
Your lawyer in Cyprus / Ваш адвокат на Кипре
Call specialist
Advertising
DOM Real Estate Agency
Buy, sell or rent the real estate in Cyprus for the best price.
Check Interesting offer
Advertising
PRIME PROPERTY GROUP, development & real estate company
We build a better Future
Visit our website
Advertising
Cash payment
Transport
Municipal Market1 min100 m