............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

school board
Aigeos, 1/1
Taht-El-Kate, Lefkosia, 1035
Closed
Opens on Monday at 07:30
+357 22459...
Transport