............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

tourist company

Cruises / Sea, river tours
Leoforos Apostolou Pavlou, 590 floor
Pafos, 8040
Daily from 09:00 to 17:00
Closed. Opens at 09:00
Transport
Apostolou Pavlou(6)1 min40 m