............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Patriarchou Fotiou, 33-33c

Kato Polemidia Municipality, Lemesos4156
Residential building2 floors
Transport
Patriarchi Fotiou (Stasi 1)1 min50 m