............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Melinas Merkouri, 60

Kato Polemidia Municipality, Lemesos4151
Residential building3 floors
Transport
Pafou (Stasi 2)5 min450 m