............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Athinas Tarsouli, 1/1

Kato Polemidia Municipality, Lemesos4152
Administrative building1 floor
Transport
Adamantiou Adamantiou (Stasi 2)3 min300 m