............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Leoforos Evagorou A, 2-2th

Trypiotis, Lefkosia1097
Administrative building9 floors
Transport
Leoforos Omirou (Stop 1)2 min200 m