............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Evanthous, 2-4Louki Akrita, 21-21e

Agios Andreas, Lefkosia1100
Residential building7 floors
Transport
Leoforos Louki Akrita (Stop 1)1 min80 m