............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Theofanous Theodotou, 18Zinas Kanther, 15-17Leoforos Evagorou A, 17

Trypiotis, Lefkosia1065
Administrative building5 floors
Transport