............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Alexandrou Ragkavi, 2a-2bLeoforos Pouliou Kapota, 5-5a

Taht-El-Kate, Lefkosia1035
Residential building2 floors
Transport