............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Grigori Afxentiou, 181-181zKronou, 23

Agios Dometios, Lefkosia2369
Residential building1 floor