............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Universities

Universities
Gianni Freiderikou, 7, Pallouriotissa - Panagias, Lefkosia, Lefkosia
14 branches
Closed
Research centre
Christou Kythreoti, 29, Kaimakli, Lefkosia, Lefkosia
14 branches
Studies and Student Welfare Service
Dimokritou, 25, Kaimakli, Lefkosia, Lefkosia
14 branches
Closed
Art & Design Department
Dimokritou, 25, Kaimakli, Lefkosia, Lefkosia
14 branches
Closed
Mobile devices laboratory
Dimokritou, 25, Kaimakli, Lefkosia, Lefkosia
14 branches
Closed
Languages centre
Dimokritou, 25, Kaimakli, Lefkosia, Lefkosia
14 branches
Closed
Library
Filokyprou, 7, Kaimakli, Lefkosia, Lefkosia
14 branches
Closed
Sports office
Megalou Alexandrou, 22b, Pallouriotissa - Panagias, Lefkosia, Lefkosia
14 branches
Closed
Department of Mechanical Engineering
Megalou Alexandrou, 18a, Pallouriotissa - Panagias, Lefkosia, Lefkosia
14 branches
Closed
Architecture Department
Dimitriou Chamatsou, 13a, Pallouriotissa - Panagias, Lefkosia, Lefkosia
14 branches
Closed
Department of Social Work
Dimokritou, 35, Kaimakli, Lefkosia, Lefkosia
14 branches
Closed
Nature conservation unit
Dimokritou, 35, Kaimakli, Lefkosia, Lefkosia
14 branches
Closed
Search results for "Universities" on the map in Cyprus